Wisselingen Bestuur

Nieuwe voorzitter en secretaris.

Op vrijdag 23 november, tijdens de algemene ledenvergadering van onze afdeling, zijn Hans Bosch en Hans Heins letterlijk in de bloemen gezet, nadat ze zeer hartelijk waren bedankt voor hun jarenlange inzet. Hans Bosch heeft 3,5 jaar de voorzittershamer gehanteerd en Hans Heins is ruim 12 jaar (!) secretaris geweest. Vervanging bleek niet zo gemakkelijk, maar nadat eerst de portefeuille van de secretaris is opgedeeld en verdeeld aan nieuwe vrijwilligers, hebben gelukkig toch twee mensen zich kandidaat gesteld. De ledenvergadering heeft met algehele instemming gekozen voor Wilma Kors (partner van Louis von Piekartz) zij gaat de rol van voorzitter invullen en voor Gerard Mezenberg als de nieuwe secretaris. Beiden kunnen bogen op ruime bestuurlijke ervaring. René Heins blijft penningmeester, Henk Brouwer blijft ook ondersteunen als Algemeen Lid, waardoor het bestuur weer geheel compleet is. Veel succes dame en heren!

Oude bestuur Hans Heins, René Heins, Hans Bosch, Henk Brouwer

Voorzitter Wilma Kors

Secretaris Gerard Mezenberg