Buitengewone algemene ledenvergadering

Maandag 2 november is er een buitengewone algemene ledenvergadering.
Zoals al meerdere malen in de algemene ledenvergadering is besproken is het voorstel om de statuten aan te passen. Met deze aanpassing zal de Ledenraad beslissingsbevoegdheid krijgen.
Gezien de corona richtlijnen kan deze bijeenkomst helaas niet in het clubhuis worden gehouden, we zijn aan het kijken wat de online mogelijkheden zijn, hierover volgt later meer informatie.

Wij hopen dat er veel leden online aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
Het Hoofdbestuur