Uitstellen BALV / ALV

Beste leden,

Op 5 oktober hebben wij een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) aangekondigd voor 2 november.

Dit is nodig om de statuten aan te passen en de Ledenraad formeel bevoegdheden te geven. Ook de fusie tussen de stichting en de vereniging staat op de agenda.

Aangezien het clubhuis gesloten is door corona moesten wij op zoek naar online mogelijkheden.

Na wat zoekwerk en hier en daar rondvragen bij de leden hebben we moeten vaststellen dat een online vergadering niet ideaal is en voor sommigen zelfs niet mogelijk.

Daar wij het belangrijk vinden dat alle leden de mogelijkheid krijgen om hierin mee te kunnen stemmen, hebben wij moeten besluiten de BALV en ook de ALV uit te stellen.

De overheid biedt verenigingen, in verband met de corona crisis, de mogelijkheid om de BALV/ALV tot 4 maanden na afloop van het kalenderjaar uit te stellen.

Op dit moment hebben wij nog geen datum, zodra de mogelijkheid er weer is om bijeenkomsten te organiseren in het clubhuis zullen wij de BALV en de ALV zo spoedig mogelijk inplannen.

Wij rekenen op uw begrip en wensen dat iedereen gezond is en blijft.

Het Hoofdbestuur.