Bericht van de voorzitter

Ik kan het me nog goed herinneren dat wij op 12 maart van dit jaar het besluit hebben moeten nemen dat wij niet meer konden sporten zoals wij gewend waren. Na een opleving in de zomer zitten wij nu in de situatie dat sporten mogelijk is maar beperkt tot een aantal personen. Gelukkig mag de jeugd wel sporten maar het gevoel is toch anders als ik over het complex loop. Geen supporters langs de lijn of in de zaal en geen volle kantine met lekkere muziek.
Al onze bestuursvergaderingen zijn voornamelijk digitaal ondanks het feit dat sport gerelateerde vergaderingen wel onder voorwaarden mogen plaatsvinden in het clubhuis. Wij merken dat het fysiek bij elkaar komen nog steeds het beste is. Daarom hebben wij ook besloten om de ALV in ieder geval uit te stellen. Natuurlijk weten wij niet wanneer wij weer met grote groepen bij elkaar kunnen komen maar wij maken in ieder geval van de mogelijkheid gebruik zodat de kans om dit fysiek te doen toch weer wat groter is.
Maar gebeurd er dan niets op de club??? Zeker wel……. Veel vrijwilligers zijn dagelijks bezig om de club draaiende te houden. Natuurlijk allereerst om te sporten in de zaal en op het veld. Maar ook achter de schermen word er nog erg veel gedaan. De bar commissie kijkt naar mogelijkheden als er weer dingen mogen, er wordt onderhoud gepleegd, de besturen vergaderen over de toekomst, enz enz……
Ondanks dat het moeilijk is en ondanks dat je het dus niet altijd ziet, gebeurd er veel. En dat is toch ook wel weer mooi! Laten wij er samen nog even de schouders onder zetten, ik weet niet hoelang maar als wij dit blijven doen dan weet ik zeker dat het goed komt!

Dennis Wooning