(Bijzondere) Algemene Leden Vergadering

Beste WSV-lid,

Hierbij nodigen we u uit voor een online Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV) en de najaars Algemene Leden Vergadering (ALV).

Uiteraard hadden wij u graag fysiek willen ontvangen op ons mooie sportcomplex maar helaas is dat door de corona maatregelen niet mogelijk. Daardoor vindt de (B)ALV ook pas in maart plaats, i.p.v. november, we hebben even gewacht en gehoopt op versoepeling van de maatregelen. Na gebruik te hebben gemaakt van de uitstelmogelijkheden zijn we nu alsnog verplicht om de jaarlijkse ALV te houden. We snappen dat er mensen zijn die een online bijeenkomst niet prettig vinden, of hiermee niet bekend zijn, desondanks rekenen we op uw begrip voor deze noodgedwongen situatie.

Om de digitale (B)ALV zo soepel mogelijk te laten verlopen en om aan alle regels te voldoen maken we gebruik van de mogelijkheid die www.online-alv.nl biedt. Dit online platform wordt door NOC*NSF geadviseerd. Het is daarom belangrijk dat u zich aanmeldt.  Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Waarom een Bijzonder Algemene Leden Vergadering?

In de ALV van 25-05-2016 en 26-09-2016 is de rol van de ledenraad meerdere keren besproken. Op dit moment is de ledenraad binnen de Omnisportvereniging al enige tijd actief.  Dit willen we nu graag formaliseren door de ledenraad op te nemen in de statuten.

Daarnaast hebben we de staturen herschreven naar meer begrijpelijke taal en passend in de huidige tijd. Om deze statuten officieel te laten passeren bij de notaris zullen de leden van WSV moeten instemmen met de wijzigingen, daarvoor is de BALV (16 maart 2021) bedoeld. Indien er minder dan twee derde van de stemgerechtigde leden digitaal aanwezig zijn, zal het stemmen worden verplaatst naar de ALV (23 maart 2021).

Planning Bijzondere Algemene Leden Vergadering:

De BALV vindt plaats op dinsdag 16 maart 2021, aanvang 20.00 uur

Aanmelden vóór 1 maart 2021, per e-mail aan secretaris@wsv-apeldoorn.nl.

Vermeld in de aanmelding uw naam, uw mailadres waarop u de uitnodiging wilt ontvangen en uw mobiele nummer, dit is bedoeld voor een tweestapverificatie (ter controle of u het bent).

Op 1 maart 2021 ontvangt u een uitnodiging (via online-alv.nl) voor deelname incl. de stukken ter voorbereiding, te weten:

  • huidige statuten
  • Voorstel toekomstige statuten.

Aanmelden vanaf 1 maart 2021 is nog mogelijk, echter het recht om minimaal 14 dagen voorafgaand aan de vergadering de stukken te ontvangen, vervalt hiermee. U ontvangt alsnog zo spoedig mogelijk de uitnodiging incl. de stukken. Vanaf maandag 15 maart 2021 is het niet meer mogelijk om aan te melden.

Planning Algemene Leden Vergadering:

De ALV vindt plaats op dinsdag 23 maart 2021, aanvang 20.00 uur.

Aanmelden vóór 20 maart 2021, per e-mail aan secretaris@wsv-apeldoorn.nl.

Vermeld in de aanmelding uw naam, uw mailadres waarop u de uitnodiging wilt ontvangen en uw mobiele nummer, dit is bedoeld voor een tweestapverificatie (ter controle of u het bent).

Op 20 maart 2021 ontvangt u een uitnodiging (via online-alv.nl) voor deelname incl. de stukken ter voorbereiding, te weten:

  • agenda
  • de laatste notulen
  • financiële stukken
  • huidige/toekomstige statuten indien van toepassing.

Wij zien uw aanmelding voor uw online aanwezigheid graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Dennis Wooning

Algemeen Voorzitter

PS Heeft u al snert besteld? Dit kan nog tot en met donderdag 11 februari