Word jij de nieuwe Algemeen Voorzitter?

Omnisportvereniging zoekt een nieuwe Algemeen Voorzitter

Omnisportvereniging WSV is een grote sportclub in Apeldoorn met vijf afdelingen: Badminton, Basketball, Dynamic Tennis, Voetbal en Volleybal. De vereniging wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en richt zich op de volgende portefeuilles: algemeen, beheer, vrijwilligers & sport, horeca & evenementen en financiën. Dit bestuur wordt momenteel geleid door Dennis Wooning als algemeen voorzitter. Hij heeft aangegeven na vijf

jaar te stoppen met deze functie. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe algemeen voorzitter.

Ben jij een ervaren en ambitieuze bestuurder? Is het verenigingsleven en sport jouw passie en draag je graag bij aan een vitale club? Weet jij verschillende afdelingen aan elkaar te binden, heb je visie op de toekomst van verenigingen en ben je in staat om het belang van de Omnisportvereniging te behartigen? Herken jij jezelf in onderstaande tekst? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hoofdtaken

Als Algemeen Voorzitter geef je leiding aan het algemeen bestuur en de afdelingen van de Omnisportvereniging WSV. Je bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Je vormt samen met de andere bestuursleden uit het Algemeen bestuur het dagelijks bestuur. Je hebt een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid.

Kerntaken

Als Algemeen Voorzitter beoefen je dagelijks de volgende kerntaken:

 • Je coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden;
 • Je zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor;
 • Je bent voorzitter van de ledenraad;
 • Je leidt de vergaderingen van het Presidium;
 • Je zit bestuursvergaderingen voor en bent in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda;
 • Je delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaard takenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering;
 • Je begeleidt en helpt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel dat binnen de vereniging werkzaam is (op dit moment alleen de parkmanager);
 • Je functioneert als ‘vraagbaak’ voor de leden binnen de vereniging en hebt een luisterend oor voor de bestuurders van de afdelingen;
 • Je bent op de hoogte van de visie en het beleid van de gemeente Apeldoorn wat betreft sport en bent hier pro-actief zoveel mogelijk bij betrokken; 
 • Je neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid;
 • Je houdt feeling met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid;
 • Je vertegenwoordigt de vereniging naar sportbonden, overkoepelende organisaties en andere externe partijen;
 • Je onderhoudt contacten met andere verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners zoals de Sportraad.

Kerncompetenties

Als Algemeen Voorzitter bezit je de volgende competenties:

 • delegeren
 • luisteren
 • stimuleren
 • coördineren
 • presenteren

Daarnaast heb je teamleider kwaliteiten, ben je resultaat gericht, kan je hoofdzaken van bijzaken scheiden, ben je analytisch ingericht, houdt je overzicht, scheidt je hoofdzaken van bijzaken en ben je communicatief vaardig.

Word jij de nieuwe voorzitter?

Informeer naar de functie bij Dennis Wooning

voorzitter@wsv-apeldoorn.nl