Update ALV

Hieronder een korte update van enkele (lopende) actiepunten die zijn voortgekomen uit de ALV 2020.

OZB
We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om OZB terug te krijgen. We wachten hierop op de gemeente Apeldoorn.

Complex rookvrij
Er is een concreet plan voorgesteld aan alle voorzitters van de afdelingen. Het besluit is genomen dat we per 1 januari 2022 naar een rookvrij complex streven. Binnen en langs de velden mag er dan niet meer gerookt worden. Momenteel worden er nog wel 1 à 2 opties bepaald voor rookzones buiten bij het terras. Zodra de wet- en regelgeving dit aangeeft mag er ook in deze zones niet meer gerookt worden. Dan wordt ons complex geheel rookvrij. We weten nog niet wanneer dit het geval is.

LED verlichting
LED verlichting rondom de velden is een te grote investering. De terugverdientijd is te lang. Wij zijn grootverbruiker in stroom en halen daardoor geen voordelen uit LED verlichting. Subsidiemogelijkheden zijn verkend, maar niet toereikend genoeg.

Zonnepanelen
We hebben de mogelijkheid bekeken om zonnepanelen langs de talud bij Intratuin te plaatsen. Dit ligt voorlopig stil i.v.m. te grote investering. De grote onzekerheid is dat we niet meer mogen terug leveren dan dat het opbrengt. We verwachten dat dit bij WSV wel het geval is.

EHBO
De mogelijkheden zijn onderzocht om gezamenlijk EHBO te voeren op drukke (wedstrijd) dagen. Gerrit Onderstal heeft hierover contact met Dini van Raalte. Zij komt met een voorstel voor het inregelen van de EHBO. Dit voorstel wordt besproken met Wesley Brink.

Visie HB
Dit wordt t.z.t. door de nieuwe voorzitter opgepakt.

Veiligheid parkeerplaats
Er is samen met de gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een veilige doorgang te creëren op de weg voor de ingang. Met twee personen van team Handhaving is dit bekeken en besproken, vervolgens hebben zij samen met een verkeersdeskundige van de gemeente de situatie beoordeeld. Er mag voor een inrit worden gestopt, dat is een verkeersregel. De gemeente kan helaas niets voor ons betekenen. Dit is gecommuniceerd met Wesley Brink.