Op weg naar een rookvrij complex

Volgende stap….

Aankondiging voor de volgende stap naar een rookvrij complex.
Met ingang van 1 augustus 2022, dus over een maand, is roken op het complex alleen nog maar toegestaan in de “ROOKZONE”.
Deze is gecreëerd onder de balustrade van de kantine naast de blauwe containers.
“ONZE VERENIGING IS OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJ COMPLEX”