Aanvragen strippenkaart.

U heeft inmiddels kennisgemaakt met dynamictennis door 3 keer gratis mee te spelen, maar wilt nog geen lid worden. U kunt dan een strippenkaart voor 13 of 26 keer spelen aanvragen door middel van onderstaand formulier.

Wat spelregels:

  • Een strippenkaartspeler is geen lid van WSV en hoeft geen vrijwilligerstaken uit te voeren.
  • De strippenkaart is alleen voor persoonlijk gebruik.
  • Een strippenkaartspeler heeft tijdens de speelmomenten dezelfde rechten en plichten als een lid van de afdeling. Hij/zij zal zich moeten conformeren aan de door de zaalwacht gehanteerde speelwijze (b.v. kaartsysteem / doordraaien / toernooitje / etc.).
  • De gebruiker van een strippenkaart moet bij deelname aan een speelmoment de strippenkaart, uit eigen beweging, aanbieden aan de zaalwacht. Deze zal een strip ongeldig maken door er een gaatje in te knippen.
  • Bij afname van een strippenkaart worden personalia en e-mailadres genoteerd. Het e-mailadres en de naam worden opgenomen in het bestand ‘communicatie-adressen leden’. Alle e-mailcorrespondentie van de afdeling DynamicTennis wordt ook naar de strippenkaartspelers gestuurd.
  • Indien een strippenkaartspeler geen e-mailberichten meer wenst te ontvangen dient hij dit zelf kenbaar te maken bij de secretaris.
  • Voor informatie over onze speelmogelijkheden, lidmaatschapssoorten en contributiebedragen verwijzen onze website pagina Informatie/Contributie.

Indien u vragen heeft kunt u tijdens de speeltijden terecht bij uw zaalwacht of kunt u uw vragen mailen naar de ledenadministratie