Contributie DynamicTennis

Contributiebedragen per 1 januari 2020

Recreant € 30,- per kwartaal
Recreant-Plus € 40,- per kwartaal
Rustend lid € 22,- per kwartaal (niet met terugwerkende kracht)
Lid 2e sport € 17,- per kwartaal
Strippenkaart speler Kaart met 13 strippen          € 52,50   (per keer € 4,04)
Kaart met 26 strippen          € 94,50   (per keer € 3,63)
Vrijwilligersbijdrage € 9,- per kwartaal

Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.

Een recreant kan 1x per week spelen. Een recreant-plus lid en wedstrijdspelers kunnen in ieder geval 2x per week spelen en zolang dit geen structurele problemen geeft met volle banen, meer dan twee maal per week.

Wil je deelnemen aan wedstrijden die door of namens de Dynamic Tennis Bond Nederland worden georganiseerd, dan moet je lid zijn of worden van de Bond. Bondsbijdrage is 1,50 Euro per kwartaal.

Leden die door een blessure of onvoorziene omstandigheid verwachten dat zij langer dan een kwartaal niet kunnen spelen, kunnen in aanmerking komen voor een lagere contributie (Rustend lid). Dit dient altijd voorafgaand aan een nieuw kwartaal aangevraagd te worden en de speler kan dat gehele nieuwe kwartaal niet spelen. Het met terugwerkende kracht ‘rustend lid’ worden, is helaas niet mogelijk.

Leden die binnen hetzelfde verenigingsjaar gelijktijdig lid zijn van één of meerdere sportafdelingen, kunnen profiteren van een extra korting op de contributie. (Lid 2e sport)

Alle leden dienen vrijwilligerstaken te verrichten. Indien een lid geen taken kan of wil verrichten wordt een vrijwilligersbijdrage van 9 euro per kwartaal geïncasseerd.

Spelers die met een strippenkaart spelen, zijn geen lid van WSV-Apeldoorn en hoeven ook geen vrijwilligerstaken te verrichten. Zij moeten zich conformeren aan de door de zaalwacht gehanteerde speelwijze (b.v. kaartsysteem / doordraaien / etc.). Strippenkaarten zijn altijd persoonlijk. Het aanvraagformulier voor een strippenkaart, vind je in het menu onder Formulieren, of klik hier.

Vragen?   Mail naar ledenadministratie.dynamictennis@wsv-apeldoorn.nl