Sponsoring

Het begrip sponsoring is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. Nagenoeg geen evenement of vereniging kan meer bestaan zonder sponsoring. Ook onze vereniging kan niet zonder de inbreng van u als sponsor en zal dit zeker niet kunnen als de diverse afdelingen zich willen opwerken tot het door hen gewenste niveau.

Sponsoring is een uitstekende manier voor bedrijven om het imago en de sociale betrokkenheid van een bedrijf uit te dragen. Sponsoring is een goed communicatiekanaal om bedrijfsdoelstellingen of principes te uiten.

Sponsoring en WSV
WSV staat een win-win sponsorbeleid voor, dat zowel ten goede komt aan de in WSV geïnteresseerde sponsoren als aan de vereniging zelf. Beiden moeten baat hebben bij de sportsponsoring. WSV wil haar sponsoren een platform bieden, waar men de vereniging en mede-sponsoren kan ontmoeten. Een platform waar het toegankelijk en gemoedelijk is en waar waardering en ruimte bestaat voor elkaars activiteiten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot sponsoring bij WSV, neem dan contact op met de sponsorafdeling om geheel vrijblijvend een brochure op te vragen of een afspraak te maken.

Secretariaat Sponsorcommissie
Dhr Alex Koopman
tel. 06 – 51 09 56 36
sponsoring@wsv-apeldoorn.nl

Organisatie Sponsorafdeling
De samenstelling van de sponsorcommissie is als volgt:

Voorzitter Alex Koopman
Marketing en interne organisatie Richard Jansen
Rob Stevens
Arne Gelderblom
Wim Jacobsen
Rotgert Mulder
Club van 100 Jack Wegerif
Johan Schurink