Vacatures:

  • Vrijwilligerswerk-coördinator. Deze coördinator zorgt ervoor dat onze leden de 12 uur vrijwilligerswerk uitvoeren (als een lid dit niet heeft afgekocht), Onze afdeling heeft als vrijwilligerstaken het (deels) schoonmaken van de zaal en tribune en als horecataak zijn ook bardiensten mogelijk.
  • Vertegenwoordiger in horecacommissie. Alle afdelingen hebben een vertegenwoordiger afgevaardigd voor de horecacommissie. Deze commissie bespreekt bijvoorbeeld de barbezetting, welke koffieautomaten en dergelijke.

Voor informatie of reacties kunt u terecht bij de secretaris: bel 0621421453 of mail Ruud van Aart