<Bron: WSV Algemeen/Vrijwilligers en Sport>

Vrijwilligers aan de slag

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor een vereniging. Zonder vrijwilligers is het niet    mogelijk om een vereniging zoals Omnisportvereniging WSV te laten draaien. Maar ook bij Omnisportvereniging WSV is het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden voor verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen terecht. Om Omnisportvereniging WSV in leven te houden, te laten groeien en bloeien is in 2014 besloten dat alle leden 12 uur aan vrijwilligerstaken moeten vervullen.

 Wie moet vrijwilligerstaken doen?

De vrijwilligerstaken zijn verplicht voor alle spelende leden of ouders van jeugdleden van Omnisportvereniging WSV. Als een lid geen vrijwilligerstaak kan of wil draaien, zal deze een vrijwilligersbijdrage van 36 euro per jaar per spelend lid (max. 2 per gezin) moeten betalen.

Alle vrijwilligerstaken zijn beschreven in het vrijwilligersbeleid. Per afdeling is een vrijwilligers coördinator aangesteld. De coördinator is verantwoordelijk voor het organiseren van alle vrijwilligerstaken die zijn beschreven in het vrijwilligersbeleid. Op de website staat aangegeven wie de vrijwilligers coördinatoren zijn per afdeling.

Het hoofdbestuur hoopt dat – door het draaien van vrijwilligersdiensten – de saamhorigheid, gezelligheid en binding met de vereniging nog groter wordt, zodat de toekomst van de vereniging wordt gewaarborgd.
Zonder vrijwilligers verliezen we ons bestaansrecht.  
 
Op welke vlakken heeft WSV vrijwilligers nodig?

  1. Horeca werkzaamheden
  2. Onderhoudswerkzaamheden
  3. Sportgerelateerde activiteiten

Horeca- en onderhoudswerkzaamheden zijn WSV-OMNI uren, sportgerelateerde uren zijn uren die gemaakt worden ten behoeve van de eigen sportafdelingen. Onder sportgerelateerde uren vallen Sportwerkzaamheden die een vrijwilliger maakt ten behoeve van de eigen sportafdeling (zie bijlage).

Vrijwilligers die achter de bar willen staan kunnen zich opgeven bij de barcoördinator voor horecawerkzaamheden. Op de website staat de naam van de coördinator en ook staat op de website een overzicht wanneer je aan de beurt bent.

Leden die zich willen opgegeven voor onderhoudswerkzaamheden op ons complex kunnen zich inschrijven via de website. Vanaf februari kan maandelijks worden ingeschreven voor projecten die de maand erop starten. Er wordt duidelijk aangegeven welke projecten er zijn, wanneer en op welke tijd ze uitgevoerd worden.

Hoe kan je je opgeven voor vrijwilligerstaken?

Elke afdeling van WSV heeft een eigen coördinator vrijwilligerswerk. Voor DynamicTennis is hiervoor een vacature, die tijdelijk wordt ingevuld door Ruud van Aart.  Als je als dagspeler kiest voor vrijwilligerswerk  dan wordt je automatisch toegevoegd aan de roosters voor het schoonmaken van zaal en tribune. Avondspelers komen meestal alleen in aanmerking voor bardiensten (tenzij je je opgeeft voor onderhoudswerkzaamheden), in overleg met jou en de horeca-commissie zal eeen rooster opgesteld worden.

Voor vragen of ideeën kun je terecht bij Ruud van Aart.